Komórka 512 777 173

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,2,1,1,0,1,0,4,0,0
Suma numerów: 40

512777172, 512777174