Komórka 512 777 174

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,2,1,0,1,1,0,4,0,0
Suma numerów: 41

512777173, 512777175