Komórka 512 777 181

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,3,1,0,0,1,0,3,1,0
Suma numerów: 39

512777180, 512777182