Komórka 512 777 191

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,3,1,0,0,1,0,3,0,1
Suma numerów: 40

512777190, 512777192