Komórka 512 777 219

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,2,2,0,0,1,0,3,0,1
Suma numerów: 41

512777218, 512777220