Komórka 512 777 301

. .. .
Rys
Ilość numerów: 1,2,1,1,0,1,0,3,0,0
Suma numerów: 33

512777300, 512777302