Komórka 512 777 316

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,2,1,1,0,1,1,3,0,0
Suma numerów: 39

512777315, 512777317