Komórka 512 777 317

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,2,1,1,0,1,0,4,0,0
Suma numerów: 40

512777316, 512777318