Komórka 512 777 318

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,2,1,1,0,1,0,3,1,0
Suma numerów: 41

512777317, 512777319