Komórka 512 777 450

. .. .
Rys
Ilość numerów: 1,1,1,0,1,2,0,3,0,0
Suma numerów: 38

512777449, 512777451