Komórka 512 777 616

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,2,1,0,0,1,2,3,0,0
Suma numerów: 42

512777615, 512777617