Komórka 512 777 663

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,1,1,1,0,1,2,3,0,0
Suma numerów: 44

512777662, 512777664