Komórka 512 777 729

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,1,2,0,0,1,0,4,0,1
Suma numerów: 47

512777728, 512777730