Komórka 512 777 779

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,1,1,0,0,1,0,5,0,1
Suma numerów: 52

512777778, 512777780