Komórka 512 777 949

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,1,1,0,1,1,0,3,0,2
Suma numerów: 51

512777948, 512777950