Komórka 512 778 010

. .. .
Rys
Ilość numerów: 2,2,1,0,0,1,0,2,1,0
Suma numerów: 31

512778009, 512778011