Komórka 512 778 056

. .. .
Rys
Ilość numerów: 1,1,1,0,0,2,1,2,1,0
Suma numerów: 41

512778055, 512778057