Komórka 512 778 063

. .. .
Rys
Ilość numerów: 1,1,1,1,0,1,1,2,1,0
Suma numerów: 39

512778062, 512778064