Komórka 512 778 080

. .. .
Rys
Ilość numerów: 2,1,1,0,0,1,0,2,2,0
Suma numerów: 38

512778079, 512778081