Komórka 512 778 237

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,1,2,1,0,1,0,3,1,0
Suma numerów: 42

512778236, 512778238