Komórka 512 778 325

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,1,2,1,0,2,0,2,1,0
Suma numerów: 40

512778324, 512778326