Komórka 512 778 527

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,1,2,0,0,2,0,3,1,0
Suma numerów: 44

512778526, 512778528