Komórka 512 778 717

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,2,1,0,0,1,0,4,1,0
Suma numerów: 45

512778716, 512778718