Komórka 512 778 799

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,1,1,0,0,1,0,3,1,2
Suma numerów: 55

512778798, 512778800