Komórka 512 778 809

. .. .
Rys
Ilość numerów: 1,1,1,0,0,1,0,2,2,1
Suma numerów: 47

512778808, 512778810