Komórka 512 778 856

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,1,1,0,0,2,1,2,2,0
Suma numerów: 49

512778855, 512778857