Komórka 512 778 979

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,1,1,0,0,1,0,3,1,2
Suma numerów: 55

512778978, 512778980