Komórka 512 778 980

. .. .
Rys
Ilość numerów: 1,1,1,0,0,1,0,2,2,1
Suma numerów: 47

512778979, 512778981