Komórka 512 778 981

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,2,1,0,0,1,0,2,2,1
Suma numerów: 48

512778980, 512778982