Komórka 512 779 071

. .. .
Rys
Ilość numerów: 1,2,1,0,0,1,0,3,0,1
Suma numerów: 39

512779070, 512779072