Komórka 512 779 201

. .. .
Rys
Ilość numerów: 1,2,2,0,0,1,0,2,0,1
Suma numerów: 34

512779200, 512779202