Komórka 512 779 283

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,1,2,1,0,1,0,2,1,1
Suma numerów: 44

512779282, 512779284