Komórka 512 779 445

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,1,1,0,2,2,0,2,0,1
Suma numerów: 44

512779444, 512779446