Komórka 512 779 739

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,1,1,1,0,1,0,3,0,2
Suma numerów: 50

512779738, 512779740