Komórka 512 779 848

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,1,1,0,1,1,0,2,2,1
Suma numerów: 51

512779847, 512779849