Komórka 512 779 849

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,1,1,0,1,1,0,2,1,2
Suma numerów: 52

512779848, 512779850