Komórka 512 779 863

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,1,1,1,0,1,1,2,1,1
Suma numerów: 48

512779862, 512779864