Komórka 512 779 940

. .. .
Rys
Ilość numerów: 1,1,1,0,1,1,0,2,0,2
Suma numerów: 44

512779939, 512779941