Komórka 512 779 954

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,1,1,0,1,2,0,2,0,2
Suma numerów: 49

512779953, 512779955